محافظ لثه Bad Boy مدل Multi Sport همراه با کیف

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

محافظ لثه Bad Boy مدل Pro Series با کیف

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

محافظ لثه اورلست مدل Gel-1500 با کیف

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

محافظ لثه مدل fox40 مجموعه دوعددی

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.